Geen interesse exploitatie van luchthaven Twente

Niemand is geïnteresseerd in de exploitatie van een te heropenen Luchthaven Twente. De procedure voor de aanbesteding die maandag afliep, is mislukt. Bestuurders van de gemeente Enschede en de provincie Overijssel zijn teleurgesteld over het uitblijven van biedingen.

Op de vraag of de luchthaven ooit weer open gaat, komt voorlopig geen concreet antwoord. Area Development Twente (ADT), de organisatie die voor de gemeente Enschede en de provincie Overijssel de ontwikkeling van het gebied rond de voormalige legerbasis begeleidt, wil eerst uitzoeken waarom potentiële exploitanten geen bieding hebben uitgebracht. ADT had contact met drie serieuze partijen die allemaal waren getoetst op hun ervaring met luchthavens, financiële armslag en integriteit.

Mogelijk speelt de economische crisis een rol bij hun besluit van een bieding af te zien. De woordvoerder van ADT: „We kunnen speculeren tot we een ons wegen, maar dat doen we niet.” Critici twijfelen al vanaf het begin aan de haalbaarheid van een luchthaven in Twente.

ADT bekijkt ook hoe het verder moet met de ruimtelijke ontwikkeling van het groene gebied tussen Enschede, Hengelo en Oldenzaal waar de voormalige militaire vliegbasis annex burgerluchthaven ligt.

De vliegbasis sloot op 1 januari 2008. Met het vertrek van de militairen was er in Twente ook geen burgerluchtvaart meer mogelijk. Om chartervliegtuigen te laten starten en landen, werd gebruik gemaakt van militaire faciliteiten.

Plannen voor heropening van de luchthaven stuiten op veel verzet; omwonenden vrezen voor overlast.