Correcties en aanvullingen

Amarantis: vo en mbo

In het artikel Keerpunt Amarantis (3 december, pagina 2) is het onderwijs op de Amarantis Scholengroep aangeduid als hoger onderwijs. Dit is niet juist. Het gaat om onderwijs aan middelbare scholieren en leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs.

Niet tegen een sanering

In het artikel Merkel sluit kwijtschelding Griekse schulden niet uit (3 december, pagina 2) staat dat minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) tegen een sanering van Griekse staatsschuld is, maar het wel „ongewenst” vindt. Bedoeld is dat Dijsselbloem niet tegen een sanering is.