Brieven

Die zakkenvullerij bij Amarantis was al bekend

Uit het rapport over de bestuurlijke gang van zaken bij het scholenconglomeraat Amarantis blijkt verbazing en ergernis bij de onderzoekers over de ongegeneerde zakkenvullerij van de bestuurlijke top (‘Gezocht: meer vaklieden, minder zakkenvullers’, De diepte in, 3 december). Deze verbazing valt te verklaren doordat de onderzoekers van buiten het onderwijs komen.

Zo hekelt de commissie het feit dat voormalig bestuursvoorzitter Leo Lenssen van het Amsterdamse roc ASA (nu onderdeel van Amarantis), in 2004 terugtrad, maar „tot in 2010 met behoud van volledige bezoldiging en secundaire voorwaarden aanbleef als adviseur [...] terwijl door hem vanaf begin 2007 weinig tot geen werkzaamheden voor Amarantis zijn verricht”.

Op 1 november 2006 werd Lenssen benoemd tot lector bij Inholland, de hogeschool die geleid werd door Jos Elbers. Lenssens leeropdracht luidde ‘maatschappelijk ondernemerschap’.

Misschien heeft Elbers de kunst van het maatschappelijk ondernemen afgekeken van zijn nieuwe lector. Toen Elbers in augustus 2007 de hogeschool verliet, bleef hij tot 2010 als adviseur op de loonlijst staan van zijn vroegere werkgever, voor bedragen variërend van 112.500 tot 178.800 euro per jaar.

Elbers was ook nog lid van de raad van toezicht van het Rotterdamse Albeda College (50 vestigingen, 20.000 studenten). Hier maakte hij deel uit van de ‘remuneratiecommissie’. In gewoon Nederlands: de commissie die de salarissen van de bestuurders vaststelt.

Ook de reactie van de tegenwoordige minister roept een déjà vu op. Minister Bussemaker (Onderwijs, PvdA) noemt het „schokkend en onthutsend”. Toenmalig staatssecretaris Zijlstra (Onderwijs, VVD) vond het „verbijsterend”.

Leo Prick

Amsterdam

    • Leo Prick