Tijdelijke belastingverhoging kan VS uitweg bieden

Een tijdelijke belastingverhoging zou de sleutel kunnen zijn tot het beëindigen van de impasse rond de Amerikaanse begroting. Tien jaar geleden was een begrotingsoverschot de inspiratiebron voor een doelbewuste belastingverlaging op de korte termijn. Waarom zou dan nu niet hetzelfde kunnen worden gedaan – maar dan omgekeerd – om het tekort te repareren? De nieuwe inkomsten voor de Amerikaanse overheid, gekoppeld aan een hervorming van de sociale voorzieningen, zouden de Amerikaanse schuldenlast dragelijker kunnen maken. En een einddatum voor de belastingverhoging zou de Republikeinen over de streep kunnen trekken.

De Verenigde Staten komen steeds dichter bij de rand van de begrotingsafgrond – een combinatie van automatische belastingverhogingen en bezuinigingen, die in 2013 tot een recessie zou kunnen leiden. De twee grote politieke partijen blijven tot nu toe ver van elkaar af staan bij de onderhandelingen over een oplossing. De Republikeinen hebben vorige week donderdag het openingsbod van president Obama naast zich neergelegd, bestaande uit onder meer 1,6 biljoen dollar aan nieuwe belastingverhogingen voor rijkere Amerikanen.

Omdat de president erop gebrand is de inkomsten te verhogen, zouden de Republikeinen hem bijna halverwege tegemoet kunnen komen en met tegenzin kunnen instemmen met de 600 miljoen dollar die het gevolg is van het dichten van mazen in de wet en het afschaffen van aftrekposten. Vervolgens zouden ze akkoord kunnen gaan met een belastingverhoging, zij het een tijdelijke. Omdat onmiddellijke belastingverhogingen een pril economisch herstel zouden kunnen schaden, zouden ze pas in 2015 van start kunnen gaan en acht jaar kunnen duren. Uiteindelijk zouden de tarieven, terwijl de andere hervormingen van kracht moeten blijven, in 2023 weer naar het huidige niveau kunnen terugkeren.

Van de 960 miljard dollar die Obama hoopt over te houden aan het belasten van de rijken zou hij dan nog steeds 825 miljard dollar binnenkrijgen, aldus berekeningen van Breakingviews op basis van voorspellingen van het Begrotingskantoor van het Congres. Als omgekeerd alle belastingtarieven binnen twee jaar zouden mogen stijgen, zou dat 4,7 biljoen dollar opleveren in de daaropvolgende acht jaar.

Het plan zou vergezeld moeten gaan van een amendement op de grondwet over de verplichting om een evenwichtige begroting op te stellen en van serieuze hervormingen van de sociale voorzieningen. Als er niets wordt ondernomen, zouden alleen al de Medicare-kosten kunnen stijgen van 3,7 procent van het Amerikaanse bruto binnenlands product in 2011 naar 10 procent van het bbp in 2080. Maar als onderdeel van een breder pakket maatregelen zou een tijdelijke belastingverhoging de tekorten wegnemen in plaats van het land over de kling jagen.

Breakingviews is een dagelijks financieel commentaar uit het buitenland. Vertaling Menno Grootveld.

    • Daniel Indiviglio