Rijk kan fout zoals met schip Otapan weer maken

In 2006 werd een schip vol asbestmateriaal naar Turkije gestuurd.

Den Haag. Nog steeds kan Nederland milieuwetten overtreden doordat de uitvoering van nationale en internationale regels „onvoldoende gegarandeerd” is. Dat concludeert een commissie die onderzoek heeft gedaan naar het falen van de Rijksoverheid met het schip Otapan.

De zwaveltanker, die jarenlang in de Amsterdamse haven lag, werd in 2006 door Nederland ten onrechte naar Turkije gestuurd. Het schip zat vol asbesthoudend materiaal. Het schip was in Turkije aangemeld om opnieuw gebruikt te worden, maar in feite was het doel sloop. De hoeveelheid asbestmateriaal was niet 1.000, maar 77.000 kilo. Daarmee handelde Nederland volgens de commissie in strijd met de „gemeenschapstrouw” die gangbaar is onder landen. Internationale regels verbieden het transport van grote hoeveelheden afval. Het heeft ambtenaren van toenmalig staatssecretaris Van Geel (CDA) destijds ontbroken aan professionaliteit en integriteit, aldus de commissie.

Het Rijk heeft de afgelopen jaren verbeteringen doorgevoerd, maar die zijn volgens de commissie niet genoeg. Zo was er „onvoldoende regie” bij de sloop van ongeveer zeshonderd Nederlandse treinstellen die asbest bevatten en waarvan een deel eerder dit jaar in Duitsland is gesloopt. „De treinen hadden niet op deze wijze naar Duitsland gemogen”, stelt voorzitter Pieter Zevenbergen. Staatssecretaris Mansveld (Milieu, PvdA) bestrijdt deze conclusie, maar onderschrijft andere aanbevelingen. NRC