Kromsnavel

De vergroeide snavel was niet de reden van opname in de Vogelklas Karel Schot. Nee, hij was naar het Rotterdamse vogelasiel gebracht vanwege een botbreuk in de vleugel. Die bleek ongeneeslijk dus de vogel werd geëuthanaseerd. Zo kwam de dode zanglijster (Turdus philomelos) onder mijn hoede. Voor een afwijkende vogel is altijd plaats in de collectie van Het Natuurhistorisch.

Inwendig onderzoek wees uit dat het een mannetje is. Aan een paar veertjes die nog uit het jeugdkleed stammen, is te zien dat het een eerstejaars vogel is. Zijn kromgegroeide snavel (van 22 millimeter) maakt hem bijzonder, want zanglijsters horen een rechte snavel te hebben, met een gemiddelde lengte van 14 millimeter. De vergroeiing is niet extreem, maar het is wel de enige kromsnavel onder de 45 zanglijsters die het museum rijk is. Het wereldrecord snavelvergroeiing staat op naam van een krombekspotlijster (Toxostoma curvirostre), met een nog krommere snavel van 107 millimeter (ruim drie keer de normale lengte), die in 1989 aan de vogelcollectie van de Arizona State University werd toegevoegd. Deze vogel was verhongerd.

Met een gewicht van 63 gram was onze zanglijster bij binnenkomst in de Vogelklas redelijk doorvoed. Misschien was zijn afwijking juist een voordeel en kon hij met zijn kromme snavel slakken uit hun huisjes peuren, terwijl rechtsnavelige zanglijsters ze eerst met veel moeite kapot moeten slaan.

Kees Moeliker is bioloog en conservator van het Rotterdamse Natuurhistorisch Museum en heeft een tweewekelijks dierenrubriek op deze pagina.

    • Kees Moeliker