Corporatie Ymere staat onder verscherpt toezicht

De Amsterdamse woningcorporatie Ymere is onder verscherpt toezicht gesteld door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), de financiële toezichthouder op de corporatiesector. Dat heeft minister Blok van Wonen en Rijksdienst (VVD) Ymere laten weten in een zogeheten oordeelsbrief.

In deze brief staat dat de toezichthouder zich zorgen maakt over de financiële positie van de woningcorporatie. Volgens het CFV groeit de leningenportefeuille van Ymere te snel ten opzichte van het eigen vermogen. Minister Blok heeft de woningcorporatie opgedragen om een plan van aanpak op te stellen en regelmatig te rapporteren.

Alle woningcorporaties krijgen jaarlijks een brief van de minister waarin onder andere de financiële positie van de corporatie wordt beoordeeld. Het oordeel is gebaseerd op een analyse van de toezichthouder, die zich weer baseert op de jaarrapportage van de corporatie zelf.

Ymere is na het Rotterdamse Vestia (tot voor kort 89.000 woningen) de grootste woningcorporatie in Nederland en bezit ruim 76.000 woningen, vooral in Noord-Holland. Jaarlijks bouwt de corporatie tussen de 1.500 en 2.000 nieuwe woningen. Verder is Ymere een belangrijke project- en gebiedsontwikkelaar. Zoals in het project Overhoeks, aan de noordkant van het IJ met het opvallende filmmuseum Eye.

In een uitgebreide reactie op de ondertoezichtstelling ontkent de woningcorporatie in financiële problemen te zijn. „Volgens zowel het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting als het Waarborgfonds Sociale Woningbouw is Ymere kredietwaardig en heeft het zijn kasstroom op orde”, laat het woonbedrijf op zijn website weten.

Het verschil van inzicht zou een gevolg zijn van de berekening van de waarde van het bedrijf. Ymere zelf hanteert daarbij in zijn jaarverslag van 2011 de marktwaarde van het vastgoed. Die wordt bepaald aan de hand van 70 procent van de WOZ-waarde. Toezichthouder CFV hanteert daarentegen de bedrijfswaarde van het vastgoed die gemiddeld veel lager is. Het CFV geeft geen commentaar over corporaties tijdens een beoordelingsproces.

De directeur van het CFV, Jan van der Moolen, moet per 1 maart 2013 zijn functie neerleggen, zo heeft de toezichthouder gisteren bekendgemaakt. Omdat het CFV wordt omgevormd tot de nieuwe Financiële Autoriteit Woningcorporaties, wil het ministerie van Binnenlandse Zaken de toezichthouder een „nieuw bestuurlijk gezicht” geven, aldus het CFV. Van der Moolen is er sinds 1997 directeur geweest.