Zeeslak met kapot huisje

Vleugelslakken heten de dieren op de foto’s: pteropoda. De soort in kwestie, Limacina helicina antarctica is talrijk in de wateren rond Antarctica. De diertjes worden een paar millimeter groot en zijn een belangrijke voedselbron voor vissen.

In Nature Geoscience van 25 november berichtten onderzoekers aangevoerd door Nina Bednaršek uit Cambridge dat op een expeditie ten zuiden van South Georgia in 2008 pteropoda werden verzameld met sterk beschadigde schelpjes. Dat bleek bij scanning elektronenmicroscopie (foto midden) van de huisjes. De Limacina-huisjes bestaan uit aragoniet, een kalkvorm (CaCO3) die onder ongunstige omstandigheden makkelijk oplost. Al eerder hadden experimenten aangetoond dat deze huisjes gevoelig zijn voor veel CO2 in het water.

Voor het eerst zijn nu ook in de natuur aangetaste huisjes gevonden. Of deze aantasting moet worden toegeschreven aan de huidige hoge uitstoot van CO2 en bijbehorende oceaanverzuring staat nog niet vast. Er werd bemonsterd waar veel oceaanwater uit de diepte opwelt, dat water is van nature al gevaarlijk voor aragoniet. Bij aanvullende experimenten met extra CO2 ontstond wel precies dezelfde schade aan de huisjes.