Interim-bestuursvoorzitter noemt Amarantis ‘zieke en stuurloze organisatie’

Interim-bestuursvoorzitter Marcel Wintels zegt geschokt te zijn van de misstanden bij onderwijsinstelling Amarantis. In een schriftelijke reactie tegenover de NOS noemt Wintels de instelling “een zieke, stuurloze organisatie in grote financiële nood.”

AMSTERDAM - ProRail en NS bouwen sinds eind december 2011 aan twee extra passages onder de sporen van Amsterdam Centraal. Het uitgraven loopt op schema. De afgelopen 11 weken zijn de sporen 2, 3 en 4 gedeeltelijk verwijderd om plaats te maken voor de bouw van het laatste stuk van de nieuwe passages. Het werk onder de sporen is nu afgerond. Op zondag 2 december worden de sporen weer teruggeplaatst en wordt er nieuw grind gestort. ANP JERRY LAMPEN
AMSTERDAM - ProRail en NS bouwen sinds eind december 2011 aan twee extra passages onder de sporen van Amsterdam Centraal. Het uitgraven loopt op schema. De afgelopen 11 weken zijn de sporen 2, 3 en 4 gedeeltelijk verwijderd om plaats te maken voor de bouw van het laatste stuk van de nieuwe passages. Het werk onder de sporen is nu afgerond. Op zondag 2 december worden de sporen weer teruggeplaatst en wordt er nieuw grind gestort. ANP JERRY LAMPEN Foto ANP / Jerry Lampen

Interim-bestuursvoorzitter Marcel Wintels zegt geschokt te zijn van de misstanden bij onderwijsinstelling Amarantis. In een schriftelijke reactie tegenover de NOS noemt Wintels de instelling “een zieke, stuurloze organisatie in grote financiële nood.”

Wintels kreeg van het ministerie van Onderwijs de opdracht om de ontspoorde situatie bij Amarantis weer in rechte banen te leiden. Dat verliep echter niet voorspoedig. Volgens de interim-bestuursvoorzitter heerste er een “cultuur van macht, politiek en angst”. Ook zou het de instelling ontbreken aan een moreel kompas.

Is fuseren de juiste oplossing?

De bestuursvoorzitter vraagt zich af of fuseren het onderwijs ten goede komt. Het is volgens hem “soms te veel een vlucht naar voren”. Hoe groter instellingen worden, hoe complexer het is ze te besturen, schrijft Wintels aan de NOS.

Maar aan de onderwijssector alleen ligt het niet, meent Wintels. Het ministerie van Onderwijs staat steeds verder van de praktijk af en grijpt daardoor minder snel in. Daar zou verandering in moeten komen.

Toezicht op onderwijs moet scherper

Ook minister Bussemaker van Onderwijs kaart aan dat er meer betrokkenheid vereist is. Eerder reageerde zij fel op het onderzoeksrapport over de financiële situatie van Amarantis. De minister stelde dat het toezicht op onderwijsinstellingen en de interventiemogelijkheden vanuit de overheid moeten worden verscherpt. De Algemene Onderwijsbond beaamt dit. AOb-voorzitter Walter Dresscher:

“We hollen in het onderwijs van incident naar incident. Amarantis is de zoveelste plek waar het misgaat. Als je dan even over de hype heenkijkt, dan moet je constateren dat verregaande autonomie voor onderwijsbestuurders niet werkt. Helaas wordt dat punt door de rapporteurs vermeden.”

De bal ligt wat de AOb betreft dus nu bij de Tweede Kamer:

“In de Vaste Kamercommissie OCW zitten intelligente mensen: die zien dit toch ook? Zij moeten eisen dat er een systeem komt waarbij de controle scherper kan en waarbij de minister van OCW kan ingrijpen voordat het onderwijs met de scherven zit. Vergeet niet dat de redding van Amarantis 250 mensen hun baan kostte.”

‘Toezicht Amarantis schoot op alle niveaus tekort’

De onderzoeksommissie concludeerde op basis van het vandaag verschenen rapport dat het toezicht op Amarantis op alle niveaus tekort schoot. De raad van toezicht heeft geprobeerd het falende college van bestuur bij te sturen, maar is daarin “onvoldoende effectief” geweest, aldus de commissie. Het lijkt erop dat de raad niet “doordrongen was van de urgentie en de aard van de problematiek”.

Begin 2012 bleek dat Amarantis kampte met acute financiële problemen die het onderwijs in gevaar konden brengen. Groot probleem vormen de dure gebouwen die de onderwijsgroep heeft alsmede het grote personeelsbestand.