Alternatieven zat voor die Fyra

De dure Fyra-verbinding tussen Amsterdam en Brussel kent veel betere alternatieven, stelt Maurits van Witsen.

Het reizen met de op 9 december startende Fyra-verbinding Amsterdam-Brussel gaat wel erg veel kosten, terwijl voor de bestaande Benelux-verbinding via Roosendaal geen redelijk alternatief wordt geboden. En de met België overeengekomen tweeuursverbinding Den Haag-Breda-Antwerpen komt niet tot stand, omdat hiervoor een extra treinstel door de Belgen zou moeten worden gekocht die hiertoe niet meer bereid blijken te zijn. Vreemd genoeg wordt hier getwist over een verbinding die de reizigers in deze vorm niet wensen. Er staan echter betere oplossingen beschikbaar, welke min of meer direct realiseerbaar zijn.

De boemeltrein Roosendaal-Antwerpen duurt te lang, maar direct over de grens vertrekt ieder uur vanaf de plaats Essen een interregiosneltrein, die aanmerkelijk minder vaak stopt en bovendien na Antwerpen meteen verder rijdt naar Brussel. Met een beetje goede wil zou deze trein naar Roosendaal kunnen worden doorgetrokken en daar in het tijdpad van de huidige stoptrein kunnen worden gelegd. Dat levert meer comfort op en bespaart de gebruikers ongeveer een kwartier reistijd.

Dan de hogesnelheidsverbinding van Den Haag met België. Deze stad is meer gebaat bij een goede aansluiting in Rotterdam op de bijna ieder half uur vertrekkende Fyra- en Thalys-treinen richting Brussel dan met een rechtstreekse, maar slechts elke twee uur rijdende trein, die bovendien wegens de omweg via Breda langer onderweg is. Het is bovendien logisch om binnenkort met behulp van beschikbaar komende Fyra-locomotieftreinen een hogesnelheidsverbinding om het half uur in te stellen tussen Den Haag en Eindhoven via Rotterdam, Breda en Tilburg. Deze kan in Rotterdam telkens een directe aansluiting bieden op de treinen richting Brussel.

Voor de verbinding van Noord-Brabant met België via Breda is het merkwaardig dat men ook hier blijft vasthouden aan de hierboven vermelde tweeuursdienst. Er rijdt namelijk al elk uur een snelle Belgische pendeltrein tussen Antwerpen en het parkeerstation Noorderkempen. Technisch is het zonder meer mogelijk om dit materieel door te laten rijden naar Breda. Hiervoor is dus geen Fyra-treinstel vereist.

Kortom, er wordt krampachtig vastgehouden aan een slechte, oude afspraak en Nederland blijkt een slechte onderhandelaar. Dit alles ten nadele van een doelmatig gebruik van de kostbare hogesnelheidslijn.

Maurits van Witsen is emeritus hoogleraar verkeerskunde aan de TU Delft en voormalig hoofd Ontwikkeling en Planning van de Nederlandse Spoorwegen.