VVD-Kamerlid gefinancierd door verdachte ondernemer

Foto VVD

Het Limburgse Tweede Kamerlid Karin Straus (VVD) heeft haar verkiezingscampagne in september mede laten financieren door de van omkoping verdachte Roermondse projectontwikkelaar Piet van Pol. Dat meldt NRC Handelsblad vandaag. Toen zij zijn steun aannam, was Van Pol al een jaar in opspraak vanwege zijn belangenverstrengeling met VVD-senator en wethouder Jos van Rey uit Roermond.

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra kwalificeert na “een indringend gesprek” met Straus, haar handelwijze als “onhandig”. De omstreden projectontwikkelaar Van Pol was, zo bleek vorige maand, ook betrokken bij verkiezingscampagnes van Jos van Rey en staatssecretaris Frans Weekers (financiën, VVD).

Justitie doet onderzoek naar Van Rey en Van Pol. Als wethouder zou Van Rey zijn vriend Van Pol hebben bevoordeeld bij bouwprojecten. Op 19 oktober doorzocht de rijksrecherche de woningen van de politicus en zijn kinderen. Drie dagen later legde Van Rey zijn politieke functies neer.

Van Pol financierde campagne via bedrijf en donatie

Van Pol was een van de financiers van Liba Adviesbureau, een bedrijf op naam van de kinderen van Jos van Rey. Liba ontving meer betalingen van ondernemingen met wie Van Rey zaken deed als wethouder.

De bijna 15.000 euro kostende campagne van Straus blijkt financieel ondersteund te zijn door Liba. Daarnaast accepteerde Straus dat Van Pol nog eens bijna 1.000 euro voor haar campagne doneerde. Dat was nadat een onderzoekscommissie geconcludeerd had dat Van Rey en Van Pol belangen verstrengelden.

Ook staatssecretaris Weekers, oud-medewerker van Van Rey, zag zijn verkiezingscampagne dit najaar gesponsord door Van Pol. Dat gebeurde via Van Rey, die tegen een vriendenprijs bij een bedrijf van Van Pol ruimte huurde op een billboard langs de A73 voor Weekers.

Straus spreekt van ‘slordigheid’

Onderzoek van deze krant wijst ook uit dat Straus een eigen bedrijf nooit gemeld heeft bij het openbare register van nevenfuncties van de Tweede Kamer.
Het bedrijf ‘Karin Straus, VVD-politica’ had als doelstelling het geven van bedrijfsadviezen en “volksvertegenwoordiger in Nederland” [sic].

Straus verrichtte, nadat ze in 2010 Kamerlid was geworden, via haar bedrijf werk bij het Limburgse chemieconcern DSM. Ook dat meldde ze niet. Volgens haar gaat het om een eenmalige betaling. Straus noemt het niet melden “een slordigheid”. Ze heeft het bedrijf opgeheven.

Halbe Zijlstra zegt dat Straus vrijdag “volledige openheid van zaken” heeft gegeven. Hij concludeert dat “haar handelwijze weliswaar te goeder trouw was, maar onhandig.”