Schat aan informatie op een pr-toontje

Aanvoer van aardolie naar Rotterdam
Aanvoer van aardolie naar Rotterdam

Dertig jaar geleden had Nederland twee oliecrisissen achter de rug. En nu wilde de overheid gaan diversificeren: meer kernenergie inzetten. Er kwam een brede maatschappelijke discussie die een leesbaar Tussenrapport en een onleesbaar Eindrapport opleverde. En er verschenen reeksen boeken over het energievraagstuk.

Inmiddels zijn de problemen er niet minder op geworden. De ‘makkelijke’ fossiele brandstoffen raken op, de winning van de overgebleven brandstof bedreigt natuur en milieu. Er is het broeikaseffect en het nieuwe wantrouwen jegens kernenergie.

Daarom is het een goed idee van uitgeverij Noordhoff om De Bosatlas van de energie uit te brengen. De atlas biedt een schat aan informatie over het voorkomen van olie en aardgas, over pijpleidingen, over de routes van het wegverkeer, de ligging van windparken, enz. Veel ervan is ook op sites van BP, Shell, IEA of CBS te vinden maar Noordhoff biedt het op een presenteerblaadje. Informatief, helder en verzorgd, het boek is van harte aan te bevelen.

Maar er is iets vreemds aan de onderneming. Toen twee jaar geleden De Bosatlas van het klimaat verscheen stonden daar maar drie woorden in over klimaatverandering. Alsof ergens een Hoge Autoriteit had bepaald dat er nu wel genoeg was gezeurd over broeikasgassen.

En ook deze keer vraag je je af: wie bepaalde wat er in deze atlas kwam. Was dat de eindredacteur van Noordhoff of waren dat de pr-functionarissen van Schiphol, de NAM, Shell, Tennet, de waterschappen en ministeries, etc. die de informatie leverden? Weer worden allerlei heikele kwesties vermeden. Maatstaf voor de vervuiling van Schiphol is het energieverbruik van de gebouwen, niet dat van de vakantievluchten. De gevaren van kernenergie liggen zorgvuldig ingebed tussen die van de olie-industrie. En er is bijna geen pagina zonder dat braakverwekkende pr-positivisme. ‘Energie uit water past goed bij ons waterrijke land en is een kansrijk exportproduct.’ ‘Flevoland is een agrarisch gebied waar windmolens landschappelijk goed inpasbaar zijn.’ ‘In Amsterdam gaat de bedrijvigheid dag en nacht door.’ Zijn de Noordhoff-atlassen eigenlijk advertorials, dat is de vraag.

De Bosatlas van de energie. Noordhoff Uitgevers, 136 blz., €24,95