Rutte II kritisch over meer Europa

Het tweede kabinet van premier Mark Rutte kiest, anders dan tot nu leek, in het debat over de toekomst van de eurozone voor dezelfde kritische toon als Rutte I.

In een vrijdag verstuurde brief aan de Tweede Kamer schrijft het VVD-PvdA-kabinet dat inperking van de nationale zeggenschap alleen moet gelden voor landen die zich niet aan de Europese begrotingsregels houden, maar dat dat „niet geldt voor landen die hun verplichtingen nakomen”. Het vorige kabinet sprak ook de vrees uit dat Nederland soevereiniteit zou verliezen bij verdere integratie van de Europese muntunie.

Rutte spreekt op 13 en 14 december in Brussel met Europese collega’s over voorstellen voor versterking van de muntunie van EU-president Herman Van Rompuy. Ter voorbereiding van deze top presenteerde afgelopen week ook de Europese Commissie een zogeheten ‘blauwdruk’, waar het kabinet deels afstand van neemt.

De Commissie wil op langere termijn een aparte ‘schatkist’ voor de eurozone creëren om landen die hervormingen doorvoeren financieel te steunen. Maar het kabinet „wil niet dat de afdrachten aan Europa verder stijgen”. Het vreest bovendien dat zwakke eurolanden juist minder gaan hervormen als ze financiële steun uit een euroschatkist krijgen.

In de Kamerbrief steunt het kabinet wel andere ideeën van zowel Van Rompuy als de Europese Commissievoorzitter José Manuel Barroso, zoals Europees bankentoezicht en een Europees mechanisme voor de afwikkeling van failliete banken. Hiertegen was Rutte in zijn vorige kabinetsperiode nog fel gekant.

In de brief staat niets over een ander voor Nederland gevoelig voorstel van de Commissie afgelopen week. Zij stelt voor dat de eurozone als geheel één zetel inneemt in het bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Nederland gaf onlangs zijn eigen plaats op in het IMF-bestuur en deelt nu een zetel met België. Westerse landen staan onder druk om in het IMF macht af te staan aan opkomende economieën.