Over twee weken Egyptisch referendum over ontwerpgrondwet

Morsi kondigde het referendum vanavond aan op de Egyptische staatstelevisie. Beeld AP / Egyptische staatstelevisie

Op zaterdag 15 december wordt er in Egypte een referendum gehouden over de ontwerpgrondwet die gisteren in allerijl werd goedgekeurd. Dat heeft de Egyptische president Mohamed Morsi bekendgemaakt.

Morsi deed de mededeling nadat hij de ontwerpgrondwet, die gisteren in allerijl werd goedgekeurd, in handen kreeg meldt Reuters.

Als het Egyptische volk de grondwet over twee weken goedkeurt, belooft president Morsi het decreet in te trekken waarmee hij zichzelf boven de rechterlijke macht plaatste. Aangenomen wordt dat Morsi zijn decreet uitvaardigde om te verhinderen dat het Hooggerechtshof de door fundamentalisten gedomineerde grondwetgevende vergadering een tweede keer zou ontbinden. De meeste linkse, liberale en christelijke leden waren al opgestapt.

Binnen een maand na het referendum volgen nieuwe verkiezingen.

Duizenden aanhangers de straat op

Vandaag gingen duizenden aanhangers van Morsi de straat op om steun te betuigen aan hun leider. De Moslimbroederschap, de partij van Morsi, hoopt daarmee de onvrede onder de bevolking en de tegenstand tegen Morsi’s beleid van de afgelopen tijd te keren. De demonstratie volgde op dagenlange protesten van Morsi’s tegenstanders, die vinden dat de president te veel macht naar zich heeft toegetrokken.

Aanhangers van Morsi gingen vandaag de straat op om steun te betuigen aan hun leider. Foto AP / Thomas HartwellAanhangers van Morsi gingen vandaag de straat op om steun te betuigen aan hun leider. Foto AP / Thomas Hartwell

Nieuwe grondwet heeft islamitische stempel

In de grondwet, die dus zonder de steun van christenen en liberalen is opgesteld, staat onveranderd dat de “principes van de shari’a de voornaamste bron van wetgeving zijn”. De interpretatie van het islamitisch recht blijft een netelig probleem, schreef onze correspondent Gert van Langendonck gisteren in NRC Handelsblad:

Een aantal controverses is uit de weg gegaan. De ontwerp-grondwet stelt dat “alle burgers gelijk zijn voor de wet”. Maar deze en andere rechten worden elders beperkt. Zo staat de staat garant voor “het evenwicht tussen de verplichtingen van de vrouw inzake familie en werk”, en moet hij waken over “ethiek, moraal en de openbare orde”. Vage bewoordingen die volgens critici veel ruimte laten voor interpretatie achteraf. Ook de vrijheid van meningsuiting is gegarandeerd maar wordt ingeperkt door artikelen die onder meer “belediging van de profeten” verbieden.

Later meer.

    • Lex Boon