Onderzoek

Het onderhavige voorstel beoogt een grootschalig onderzoek naar de effecten op sociale psychologen van onderzoek naar hun functioneren.

Daarbij stellen wij voor onderscheid te maken tussen vleesetende en vegetarische sociaal psychologen, maar niet in de controlegroepen.

Uiteraard dienen de onderzoeksdata niet te worden gerepliceerd, en moet de databank worden onderzocht op consistentie met de verwachte uitkomsten van het onderzoek.

Daarna doet de televisie de rest.

(SdJ)

    • Sjoerd de Jong