Kairo bereidt zich voor op massale steunbetuiging aan Morsi

In Kairo begon vanochtend een demonstratie van aanhangers van president Morsi, die onder vuur ligt omdat hij te veel macht naar zich zou willen terugtrekken. Foto AP / Thomas Hartwel

Aanhangers van de Egyptische president Morsi hebben aangekondigd vanmiddag massaal de straat op te gaan om hun steun te betuigen aan de president. De demonstratie volgt op dagenlange protesten van Morsi’s tegenstanders, die vinden dat de president te veel macht naar zich heeft toegetrokken.

De pro-Morsibetoging vindt vanmiddag plaats bij de Universiteit van Kairo. De Moslimbroederschap, de partij van Morsi, heeft deze week gezegd dat de opkomst zal aantonen dat Morsi door de grote meerderheid van de Egyptenaren wordt gesteund. Dinsdag kwamen op het Tahrirplein nog honderdduizenden Egyptenaren bijeen om tegen Morsi te demonstreren.

De Egyptische president ligt onder vuur van de seculiere en liberale oppositie sinds hij ruim een week geleden een decreet afkondigde dat ervoor zorgt dat zijn beslissingen niet zijn aan te vechten bij de rechter. Volgens Morsi is dat decreet tijdelijk en nodig om ervoor te zorgen dat de rechter de grondwetgevende vergadering, die gisteren het schrijven van de nieuwe grondwet afrondde, niet kan ontbinden.

Nieuwe grondwet heeft islamitische stempel

Morsi wil de nieuwe grondwet in een referendum voorleggen aan de bevolking. Als de grondwet wordt goedgekeurd, belooft Morsi zijn omstreden decreet in te trekken. In de grondwet, die zonder de steun van christenen en liberalen is opgesteld, staat onveranderd dat de “principes van de shari’a de voornaamste bron van wetgeving zijn”. De interpretatie van het islamitisch recht blijft een netelig probleem, schreef onze correspondent Gert van Langendonck gisteren in NRC Handelsblad:

Een aantal controverses is uit de weg gegaan. De ontwerp-grondwet stelt dat “alle burgers gelijk zijn voor de wet”. Maar deze en andere rechten worden elders beperkt. Zo staat de staat garant voor “het evenwicht tussen de verplichtingen van de vrouw inzake familie en werk”, en moet hij waken over “ethiek, moraal en de openbare orde”. Vage bewoordingen die volgens critici veel ruimte laten voor interpretatie achteraf. Ook de vrijheid van meningsuiting is gegarandeerd maar wordt ingeperkt door artikelen die onder meer “belediging van de profeten” verbieden.

    • Pim van den Dool