Hoezo is ‘huiskrant’ van de VVD? De Telegraaf Die term is wat losjes, maar nog niet onjuist

In de krant van zaterdag schrijft de politieke redactie over het partijcongres van de VVD (VVD komt in mineur bijeen op congres, 24 november). Ik struikel over de zin: „Huiskrant De Telegraaf liet Mark Rutte vallen...”

Ik vraag mij af waarop de redactie de kwalificatie ‘huiskrant’ baseert. Deze term suggereert vooringenomenheid bij die krant, maar uit de gewraakte zinsnede blijkt juist dat de ‘huiskrant’ van de VVD er geen moeite mee heeft forse kritiek te uiten op de partijleider.

Van mij mogen dergelijke suggestieve kwalificaties achterwege blijven. Ik kan zelf wel beoordelen waar De Telegraaf voor staat.

Frans Dekkers

Eindhoven

Is de term ‘huiskrant’ suggestief?

Chef Den Haag Jeroen van der Kris antwoordde de lezer: „De Telegraaf is een krant die door veel VVD-aanhangers wordt gelezen en die doorgaans veel ruimte geeft aan de ideeën en plannen van VVD-politici.’’

Dat klopt. Maar het stuk waar de lezer over schrijft, was een politieke analyse. Dan is de term wat losjes.

Maar ook onjuist?

Uit onderzoek van Maurice de Hond in september bleek dat de VVD onder Telegraaf-lezers hoog scoorde: 34 % stemde VVD. „De klassieke tegenstelling tussen de politieke voorkeur van lezers van De Telegraaf en die van de Volkskrant blijkt nog springlevend”, concludeerde het populaire dagblad zelf tevreden.

En uw eigen huiskrant? Uit onderzoek in 2011 bleek de politieke voorkeur onder lezers van NRC Handelsblad als volgt: VVD (22,4%), D66 (21,3%), PvdA (13,6%), SP (8,5%), Groen Links (8,3%), CDA (5,2%), PVV (2,4%).