Brieven

Geen reden de ex-rechters van alle blaam te zuiveren

Voorzitter Erik van den Emster van de Raad voor de Rechtspraak reageerde direct op de vrijspraak in de meineedzaak van ex-rechters Kalbfleisch en Westenberg. Hij zei met zoveel woorden dat hij verheugd was dat het tweetal van alle blaam was gezuiverd en dat daar maar weer uit bleek hoe zuiver de Nederlandse rechterlijke macht is.

Hij had blijkbaar maar met een half oor geluisterd naar wat de persrechter had gezegd: dat er een getuige was die overtuigend en betrouwbaar had verklaard dat de beide rechters wel in een vriendschappelijke relatie tot elkaar stonden, dus meineed hadden gepleegd. Eén getuige is evenwel onvoldoende. De heren zijn slechts vrijgesproken bij gebrek aan bewijs.

Vrijspraak bij onvoldoende bewijs is niet hetzelfde als ‘van alle blaam gezuiverd’. Of zou Van den Emster bedoelen dat rechters wel meineed mogen plegen, zolang ze maar regelen dat er nooit twee betrouwbare getuigen van zijn?

R. Enthoven

Den Haag

Economische macht is belangrijker dan legers

Volgens Julian Lindley-French riskeert Nederland betekenisloosheid door steeds verder in zijn defensie te snijden (Opinie&Debat, 24 november). Dit berust op de veronderstelling dat een geloofwaardige strijdmacht de basis is waarop alle vormen van nationale invloed rusten.

Met deze veronderstelling ben ik het niet eens. Volgens Paul Kennedy wordt de oorlog uiteindelijk gewonnen door de partij die over het grootste economisch potentieel beschikt (in The Rise and Fall of the Great Powers, Londen, Fontana Press, 1989, pagina’s XXVI en verder).

Daarom is economische macht belangrijker dan militaire macht.

Jaap Ronz

Groningen

Antitabaksmaatregelen mogen nog verder gaan

Kort nadat de tabaksindustrie had gezegd dat ze voor een verkoopverbod tot achttien jaar is, nam het kabinet dit advies met veel enthousiasme over (NRC Handelsblad, 24 november). Waar veel politieke partijen en talloze organisaties al tientallen jaren vruchteloos naar streven, heeft de tabaksindustrie even in een weekje geregeld, curieus genoeg.

De tabaksindustrie speelt – samen met het kabinet – mooi weer, maar zonder andere echte antitabaksmaatregelen is dit vooral een symbolisch gebaar. Wellicht werkt het zelfs averechts. Sommige jongeren gaan door een verbod het roken juist interessanter en stoerder vinden. Zonder een rookverbod voor jongeren en boetes voor het verhandelen van tabak is het helemaal dweilen met de kraan open.

Als de tabaksindustrie het werkelijk meent met het terugdringen van het roken bij de jeugd, moet ze tegen het kabinet zeggen dat ze voor een totaal rookverbod is voor minderjarigen. Adviseer tegelijkertijd dat tabaksartikelen alleen nog maar mogen worden verkocht in zo min mogelijk drugstores, vanaf achttien jaar, of liever 21 jaar. De antitabakslobby zal dan haar best doen alle horecagelegenheden en andere openbare locaties volledig rookvrij te maken en adviseren tabak flink duurder te maken. Goede kans dat de jeugd daadwerkelijk minder snel zal experimenteren met de meest gebruikte harddrug ter wereld.

Succes met uw nieuwe lobby. Wie weet inspireert u de drankenindustrie voor haar producten vergelijkbare adviezen te geven en een onmiddellijk alcoholreclameverbod te bepleiten. De jeugd en vele ouderen zullen u eeuwig dankbaar zijn.

Peter de Kort

Nijmegen

Stop die emojournalistiek

In NRC Handelsblad (24 november) staat een interview met hoofdredacteur Marcel Gelauff over de koerswijziging van het NOS Journaal. Hem wordt een vorm van populisme verweten. Dit bestrijdt hij ten zeerste. Het Journaal gaat met de tijd mee.

Kan Gelauff toelichten wat tegenwoordig het verschil is tussen met je tijd meegaan en populisme? Kan hij misschien ook een uitzending maken voor alle mensen die niet met de tijd willen meegaan, maar gewoon feiten en objectief nieuws willen, zonder emoties? Er is een overdaad voor alle mensen die op ‘emojournalistiek’ zitten te wachten, dus wat dat betreft gaat het NOS Journaal inderdaad met zijn tijd mee.

Heleen Spronk

Amersfoort

    • Peter de Kort
    • Jaap Ronz
    • R. Enthoven
    • Heleen Spronk