Voor het hek zitten en inhaken

Veel extra actievoerders bij de ontruiming van het tentenkamp vanmorgen in Amsterdam. De asielzoekers zaten er niet op te wachten.

Actievoerdersnijd. Op de ochtend van de ontruiming van het tentenkamp van uitgeprocedeerde asielzoekers lopen er ineens veel meer blanke actievoerders dan gebruikelijk tussen de Afrikanen. Degenen die al maanden op het kamp komen en hebben geholpen met voedselvoorziening of met workshops, kijken er scheef naar. „Dit helpt dus niet”, zegt de een. „Waar waren ze al die maanden”, zegt de ander. „Ze komen alleen als er politie is.”

Er is de jongen van de samenwerkende moslimorganisaties, die nog heeft geholpen bij het opzetten van de tenten. Er zijn mensen van de stichting Vluchtelingen van de Straat. Twee meisjes uit stadsdeel Westerpark, die de afgelopen weken „heel intensieve contacten” hebben gehad, gaan in de ochtendschemering nog een keer met alle mannen op de foto. Al vanaf een uur of vier is ook een contingent anarchistische actievoerders op de been. Ze hebben sjaals omgeknoopt en telefoonnummers van advocaten met viltstift op elkaars armen geschreven.

„Waarom”, vraagt de Ethiopiër Abdelnasir Abdalla Ahmed, als hem wordt verteld dat de actievoerders de politie willen tegenhouden. De meeste kampbewoners hebben zich erbij neergelegd dat de politie hen komt arresteren na het verstrijken van het gemeentelijk ultimatum. Ze hebben gisteren welbewust het aanbod afgeslagen om vrijwillig naar dagopvang af te reizen. Dan liever in de cel van de vreemdelingenbewaring. Niet echt, zegt Younis Omar dan ook als iemand hem vraagt of hij blij is met alle steun.

Tegen vijven roept een van de leiders van de anarchisten de groep bij elkaar. Hij kondigt aan op verzoek van de mensen uit het tentenkamp geen geweld tegen de politie te gebruiken, en ook geen leuzen te scanderen. „Ik stel voor dat we voor het hek gaan zitten als de politie komt en inhaken.” Ze spreken af op duidelijke afstand van de kampbewoners te gaan demonstreren.

Even na negen uur slaagt de politie erin het kordon van inhakers te doorbreken. Een voor een worden ze afgevoerd. In een ordelijke rij, koffers en tassen voor zich, wachten de asielzoekers op wat komen gaat.

Nadat de vordering van de politie twee keer is voorgelezen in vier verschillende talen, gaat de politie over tot arresteren. De naar schatting 95 asielzoekers worden een voor een gefouilleerd en gefotografeerd. Er wordt een vingerafdruk afgenomen. Hun naam en type bagage worden genoteerd.

In een grote bus gaan ze naar een politiebureau. Daar wordt bekeken wie naar de vreemdelingendetentie moet, en wie toch weer heengezonden wordt, zegt een woordvoerder van de burgemeester.