Vonnis 2.400 tbs’ers opnieuw bekeken

De Raad voor de Rechtspraak, de koepelorganisatie van rechters, bekijkt de vonnissen van alle tbs’ers opnieuw. Het gaat om 2.400 mensen. Mogelijk moet een aantal van hen worden vrijgelaten, omdat de rechter niet expliciet in het vonnis heeft benoemd dat ze een geweldsdelict hebben gepleegd.

Dit bevestigt een woordvoerder van de Raad. Om hoeveel gevallen het zal gaan, kon hij niet zeggen. Tbs-advocaat Job Knoester denkt dat mogelijk tientallen tot honderden tbs’ ers worden vrijgelaten.

In het Nederlandse Wetboek van strafrecht staat dat alleen bij geweldsdelicten tbs zonder maximumtermijn mag worden opgelegd.

Maar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens stelde op 31 juli van dit jaar dat in het vonnis expliciet moet staan dat geweld is gebruikt als meer dan vier jaar tbs wordt opgelegd. Dat blijken rechters niet altijd te doen.

Maandag werd om deze reden al een vrouw uit Utrecht vrijgelaten uit een tbs-kliniek. Ze had tbs opgelegd gekregen in 1999. De vrouw lijdt aan paranoïde schizofrenie en wordt door de kliniek nog altijd gevaarlijk geacht. Ze kreeg dwangmedicatie. De vrouw had tbs opgelegd gekregen, omdat ze mensen had bedreigd met een gasalarmpistool. Ze heeft, stelt de rechtbank Utrecht in het vonnis, wel gedreigd met geweld, maar dat niet gebruikt. Daarom had zij maar vier jaar in een tbs-kliniek behandeld mogen worden.

Na het vonnis van het Europese Hof is door het gerechtshof in Arnhem in een arrest besloten dat niet expliciet omschreven hoeft te worden dat het om een geweldsdelict gaat als dat uit het delict al blijkt, zoals moord of verkrachting.

Strafpleiter Job Knoester zegt dat eerder al cliënten in zijn praktijk zijn vrijgelaten uit tbs-klinieken, omdat in hun vonnis niet expliciet was genoemd dat het om een geweldsdelict ging.

Hij zal voor enkele andere cliënten naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens gaan, om de interpretatie van het gerechtshof in Arnhem aan te vechten.