Universiteit Leiden stopt met godgeleerdheid

De Leidse bachelor godgeleerdheid heeft nu nog maar drie studenten, daarom is besloten ermee te stoppen.

Rotterdam. De Universiteit Leiden neemt definitief afscheid van God. Tenminste, God als reëel bestaande entiteit. De studie wereldgodsdiensten blijft, maar de bachelor godgeleerdheid, die voorbereidt op de predikantenopleiding, verdwijnt in 2014. Daarmee komt er een einde aan de oudste universitaire studie van Nederland.

De masteropleiding theologie was per 1 september van dit jaar al uit Leiden verdwenen. De Protestantse Theologische Universiteit, die in Nederland de opleidingen tot predikant coördineert, had besloten deze masteropleiding alleen nog aan te bieden op de Vrije Universiteit (VU) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

De Leidse bachelor heeft nu nog maar drie studenten, zegt decaan Wim van den Doel van de faculteit geesteswetenschappen, waartoe theologie behoort. Van den Doel:„Daarom hebben we besloten ermee te stoppen.”

De Leidse opleiding godgeleerdheid ontstond in 1575. Willem van Oranje had in december 1574 besloten dat er „tot een vast stuensel ende onderhoudt der vryheyt” een universiteit moest komen in een van de Nederlandse provincies die in opstand waren gekomen tegen de Spaanse koning. De jeugd kon daar „opgevoedt ende onderrichtet” worden in onder meer de „rechte kennisse Godts”. nrc