SGP heft blokkade voor vrouwen op

De SGP gaat de formeel-juridische belemmeringen voor vrouwen op haar kieslijsten opheffen. Wel handhaaft de orthodox-gereformeerde partij haar opvatting dat het regeerambt vrouwen niet past. Dat maakte partijvoorzitter Maarten van Leeuwen gisteren bekend. NRC