Niet het meest effectief

Energiebesparing is inderdaad de meest rendabele manier van verduurzamen. Het energielabel is daarbij niet direct het meest effectieve instrument, zeker niet nu de huizenverkoop op een historisch laag niveau ligt. Effectiever is het om deze wijze van verduurzaming direct via de energierekening te laten lopen, zeker voor eigenaar-bewoners. De mogelijkheden daartoe zijn omvangrijk en de plannen daarvoor liggen klaar via het Nationaal Fonds Energie Besparing (NFEB). Aandachtspunt bij energiebesparing in de sociale woningbouw, via woningbouwcorporaties en in de professionele onroerend goed sector, is het financieringsvraagstuk en het oplossen van de split-incentive-problematiek. Dat is het probleem dat de eigenaar moet investeren, maar de gebruiker de baten heeft via de lagere energierekening. Wat de financiering betreft kan de oprichting van een publiek-private Groene InvesteringsMaatschappij deze hobbel wegnemen. Ten slotte zijn er ook op het gebied van de Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) wetswijzigingen denkbaar die de mogelijkheden voor besluitvorming en financiering verbeteren.