Meldpunt misbruik Joodse kinderen

Na katholieken komen ook Joden met een meldpunt voor slachtoffers van seksueel misbruik in eigen instellingen. De hulplijn is een initiatief van Joods Maatschappelijk Werk (JMW) en het in oorlogstrauma’s gespecialiseerde Sinai Centrum. Onder het motto ‘Seksueel misbruik, je neemt het je hele leven mee’ doen de organisaties deze week in het Nieuw Israëlietisch Weekblad een oproep aan geloofsgenoten om hun ervaringen te delen.

Het NIW deed onderzoek naar een voormalige rector van het Amsterdamse Maimonides Lyceum. Hij stapte in 1971 op wegens een ontuchtzaak die de school nooit naar buiten heeft gebracht. Een ander slachtoffer zegt in het blad dat „alles er op wijst dat er tientallen slachtoffers voor en na mij zijn geweest”.

Vorige week maakte een ouder van een leerling van Joods Kindercentrum Simcha in Amsterdam bij het Meldpunt Kindermishandeling melding van ‘ongewenste seksuele handelingen’. Deze zomer werd een leraar van de orthodox-Joodse school het Cheider om dezelfde reden geschorst – een onderzoek naar hem loopt nog. „Slachtoffers van seksueel misbruik mogen nooit de dupe worden van een instelling die de eigen goede naam wil beschermen”, zegt opperrabbijn Binyomin Jacobs, die zich inzette voor het meldpunt.

De hulplijn wordt vijf dagen per week tijdens kantooruren bemand door twee maatschappelijk werkers van JMW. Zij hebben een training gehad van kennis- en adviesbureau Movisie, dat ook betrokken was bij de commissie-Samson, die onderzoek deed naar seksueel misbruik in de jeugdzorg.

Het meldpunt zal gemengde gevoelens oproepen, verwacht de Joodse journalist Robert Chesal, die een boek schreef over zijn zoektocht naar de leraar die hem misbruikte. „Veel mensen redeneren: wie de vuile was buiten hangt, maakt zich kwetsbaar voor de échte vijand.”

    • Danielle Pinedo