'Kunst niet verkopen om gaten te dichten'

De commissie musea van de Raad voor Cultuur heeft bezwaren tegen de plannen van het Rotterdamse college van B en W om het voor musea makkelijker te maken onderdelen van hun collectie te verkopen. Lejo Schenk, voorzitter van de commissie, vindt dat de gemeente zich laat leiden door verkeerde – want financiële – motieven.

„De Raad voor Cultuur heeft geen principiële bezwaren tegen de verkoop van onderdelen uit collecties, als eerst andere wegen zijn verkend en de opbrengst de rest van de collectie ten goede komt”, zegt hij. „In bijna elk museum worden wel stukken afgestoten. Maar de laatste tijd zien wij dat het ontzamelingsbeleid gekoppeld wordt aan exploitatieproblemen van musea. Dat is een hellend vlak.”

De gemeente Rotterdam is eigenaar van een groot deel van de collectie van de vier Rotterdamse musea Boijmans Van Beuningen, Museum Rotterdam, het Maritiem Museum en het Wereldmuseum. De Rotterdamse wethouder Antoinette Laan (Cultuur, VVD) schreef begin deze maand in een brief aan de gemeenteraad dat musea toe moeten naar „een verantwoord systeem van verzamelen en ontzamelen, gekoppeld aan een toekomstbestendige bedrijfsvoering”.

Dat collegevoorstel sluit aan bij het omstreden voornemen van het Wereldmuseum om de prestigieuze Afrika-collectie te verkopen. Hiermee denkt museumdirecteur Stanley Bremer tientallen miljoenen op te halen, die hij wil gebruiken om het museum onafhankelijk te maken van gemeentelijke subsidie. Het plan om de Afrika-collectie te verkopen veroorzaakte veel ophef bij andere volkenkundige musea.

Het is nog niet zeker dat het Wereldmuseum de collectie mag verkopen. Het museum moet daarvoor een plan indienen, binnen kaders die de gemeente stelt. Een onafhankelijke commissie gaat er vervolgens naar kijken en zal er advies over uitbrengen aan de gemeente.

De Raad voor Cultuur brengt binnenkort advies uit over het museale bestel in Nederland. Schenk kondigt aan dat de raad zich daarin ook zal uitspreken over de ontzamelingsdiscussie die breed leeft bij de musea.