Grondwet Egypte krijgt stempel Broeders

De Egyptische fundamentalisten hebben vanochtend een nieuwe grondwet goedgekeurd, zonder de steun van de christenen en de liberalen. De grondwet moet binnen de 30 dagen in een referendum aan de bevolking worden voorgelegd.

Als het Egyptische volk de grondwet goedkeurt, belooft president Morsi het decreet in te trekken waarmee hij zichzelf boven de rechterlijke macht plaatste. Dinsdag kwamen honderdduizenden Egyptenaren op straat om daartegen te protesteren.

Aangenomen wordt dat Morsi zijn decreet uitvaardigde om te verhinderen dat het Hooggerechtshof zondag de door fundamentalisten gedomineerde grondwetgevende vergadering een tweede keer zou ontbinden. De meeste linkse, liberale en christelijke leden waren al opgestapt.

De nieuwe grondwet stelt onveranderd dat de „principes van de shari’a de voornaamste bron van wetgeving zijn”. De interpretatie van het islamitisch recht blijft een netelig probleem.

Een aantal controverses is uit de weg gegaan. De ontwerp-grondwet stelt dat „alle burgers gelijk zijn voor de wet”. Maar deze en andere rechten worden elders beperkt. Zo staat de staat garant voor „het evenwicht tussen de verplichtingen van de vrouw inzake familie en werk”, en moet hij waken over „ethiek, moraal en de openbare orde”. Vage bewoordingen die volgens critici veel ruimte laten voor interpretatie achteraf.

Ook de vrijheid van meningsuiting is gegarandeerd maar wordt ingeperkt door artikelen die onder meer „belediging van de profeten” verbieden.

De oppositie heeft voor vandaag opgeroepen tot een nieuwe betoging op het Tahrirplein tegen Morsi. De Moslimbroederschap heeft aangekondigd dat morgen de pro-Morsi-betoging niet op Tahrir maar aan de Universiteit van Kairo plaatsheeft. Gevreesd werd voor een treffen tussen pro- en anti-Morsibetogers.