Grand Canyon is geen 6 maar 70 miljoen jaar oud

De Grand Canyon stamt uit het tijdperk van de dinosauriërs. Ongeveer 70 miljoen jaar geleden werd de Amerikaanse kloof uitgesleten door de Colorado rivier, die toen de andere kant opstroomde.

De leeftijd van de Grand Canyon is al jaren controversieel. De gebruikelijke schatting gaat uit van zes miljoen jaar, maar onderzoek dat twee geologen vandaag in Science publiceren wijst uit dat de kloof ouder is.

De twee bestudeerden het verval van thorium en uranium tot helium in het mineraal apatiet op de bodem van de kloof. Omdat helium alleen bij bepaalde temperaturen ingevangen wordt, konden de geologen berekenen wanneer het mineraal aan het oppervlak kwam te liggen. Dat was zeventig miljoen jaar geleden.

Volgens de geologen stroomde de rivier door de kloof toen in de andere richting. Dat zou ook verklaren waarom er stroomafwaarts van de Colarado rivier nooit sediment ouder dan zes miljoen is gevonden.