‘Generatieconflicten helpen voorkomen’

Pieter Leemhuis (28) weet wie kwetsbaar is in de samenleving. Hij werkt hij als financieel analist bij het Leger des Heils in Groningen. Leemhuis is nu ‘slapend’ lid van de CNV. Maar nu overweegt hij om ook bestuurlijk actief te worden. Voor CNV of FNV. „Het zijn twee kleuren die hetzelfde belang willen dienen. Zeker voor jongeren maakt de specifieke kleur niet veel uit.” Voor Leemhuis is de vakbeweging een instituut dat in het verleden zijn bestaansrecht bewezen heeft. „Als instituut dat in staat is om de belangen te behartigen van grote groepen mensen die dat zelf niet kunnen. Daarom ben ik ook bereid om bestuurlijk mee te doen. Participatie van jongeren in de vakbondsbesturen is belangrijk. Al was het maar om generatieconflicten te voorkomen. Want als jongeren geen deel uitmaken van die besturen, worden de belangen ook niet zorgvuldig afgewogen.”