Een geslaagde opvoeding

In een volle supermarkt doet een jongetje van een jaar of vier boodschappen met zijn vader. Een meter of wat voorbij de groenteafdeling zegt het jongetje uit het niets: „Je moet wel alles een keer proeven.”

Verbaasd wisselen zijn vader en ik een blik uit. „Goed zo!”

Terwijl zijn vader nog even trots staat na te genieten van ‘een geslaagd stukje opvoeding’, tovert het jongetje met een veelbetekenende blik een grote chocoladeletter tevoorschijn.

Een ikje is een persoonlijke ervaring vervat in maximaal 120 woorden. Inzenden kan via www.nrc.nl/ik