Duitsland beperkt risico's windenergie voor Tennet

De extra kosten die in Duitsland voortvloeien uit de aansluiting van offshore-windparken op het stroomnet komen grotendeels voor rekening van de consument. Dit is een van de gevolgen van de nieuwe energiewet, waarmee de Bondsdag gisteren akkoord ging.

Voor de Nederlandse netbeheerder Tennet, die in Duitsland onder meer verantwoordelijk is voor de aansluiting van offshore windparken op het elektriciteitsnet, betekent de wetgeving goed nieuws omdat tot gisteren de aansprakelijkheidsverdeling bij ingebrekestelling niet duidelijk was geregeld.

Hierdoor waren grote risico’s niet afgedekt en waren investeerders huiverig om deel te nemen in de massale uitbouw van het netwerk op de Noordzee en de Oostzee. Die is door de Energiewende in Duitsland – de omschakeling van kernenergie naar duurzame bronnen – nodig om aan de energiebehoefte te voldoen.

De nieuwe wetgeving bepaalt dat netbeheerders jaarlijks niet meer dan 110 miljoen euro aan schadevergoedingen hoeven te betalen. Dan moet vaststaan dat er sprake is van ernstige nalatigheid. De aansprakelijkheidslimiet voor ‘normale nalatigheid’ is beperkt tot 17,5 miljoen euro. Klanten gaan aan een hoofdelijke omslagregeling maximaal 25 cent per kilowattuur meebetalen. Voor grote afnemers in de industrie is dat 5 cent per kilowattuur.

De oppositiepartijen SPD en Grünen verweten minister Philipp Rössler (Economische Zaken, FDP) gisteren tijdens een venijnig plenair debat in de Bondsdag dat hij door zijn „verkeerde energiepolitiek” verantwoordelijk is voor het oplopen van de stroomprijzen in Duitsland.

In het verkiezingsjaar, dat nu al op gang komt, is de stroomprijs een uiterst gevoelig onderwerp. De ‘Energiewende’ geldt als het grootste politieke project sinds de Duitse vereniging in 1990. SPD-woordvoerder Hubertus Heil verweet Rösler dat hij de „uitdagingen van de windparken op zee volkomen heeft onderschat”. SPD-lijsttrekker Peer Steinbrück, zei eerder dat „elke Duitse fritestent nog beter wordt gemanaged dan de Energiewende door kanselier Merkel”.

De CDU/CSU-woordvoerder Thomas Bareiss wierp de oppositie voor de voeten dat zij medeverantwoordelijk zijn voor de consequenties van de ‘Energiewende’, omdat zij daar vorig jaar ook mee hebben ingestemd.

Netbeheerder Tennet, die de discussie over de aansprakelijkheid een jaar geleden aanzwengelde, zei tevreden te zijn met de uitkomst.

Morgen: vraaggesprek met Tennet-topman Lex Hartman

    • Frank Vermeulen