Cameron voelt niets voor wettelijke regulering pers

De Britse pers is eensgezind in zijn kritiek op het rapport van rechter Brian Leveson. Deze vindt dat er een nieuwe raad voor de journalistiek moet komen wiens onafhankelijkheid wordt vastgelegd in de wet. Het rapport heeft geleid tot verdeeldheid in de regeringscoalitie.

Leveson onderzocht na het afluisterschandaal rond tabloid News of the World werkwijze, cultuur en ethiek van de pers. Hij noemt journalisten bewakers van de democratie, maar concludeert ook dat hierbij verantwoordelijkheid hoort. Er is voldoende bewijs dat de pers de laatste decennia eigen gedragscodes zodanig negeerde dat van zelfregulering geen sprake meer kan zijn, zegt Leveson.

Dat stuit op weerstand, ook bij premier Cameron. Kranten en premier vrezen dat dit kan leiden tot beperking van de persvrijheid en tot overheidsbemoeienis. In het Lagerhuis zei Cameron: „Als we elementen van persregulering in de wet schrijven, trekken we de Rubicon over.”

De premier „toonde moed en principes”, schrijft The Times. De Daily Mail concludeert dat Cameron Levesons rapport „ziet zoals het is – een dodelijke bedreiging voor het historische recht van de Britse burger op informatie”. The Guardian en The Independent zijn genuanceerder, maar wijzen ook op onbedoelde gevolgen van zo’n persregulering.

Cameron is met zijn standpunt in aanvaring gekomen met slachtoffers van het afluisterschandaal, met een deel van zijn partij en met vicepremier Clegg. Clegg vindt dat een wettelijk kader „de enige manier is om te verzekeren” dat de toezichthouder onafhankelijk blijft. Oppositiepartij Labour vindt dat ook. Geprobeerd wordt tot een compromis te komen.

Leveson is mild voor de twee andere partijen die hij onderzocht. Politici hebben „te nauwe” banden met de pers, concludeert hij. Hij heeft geen bewijs dat politici kranten gunsten boden in ruil voor steun. Ook heeft hij geen bewijs van stelselmatige omkoping van politie door journalisten. Hij adviseert wel dat omwille van openheid ontmoetingen tussen politie en journalisten worden vastgelegd.

Vernietigend rapport: pagina 32-33