Aantasting van huisjes van zeeslakjes bij de zuidpool, mogelijk door verzuring oceanen