Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

SGP heft belemmering vrouwen op kieslijsten op - met voorbehoud

DEN HAAG - Een vrouw demonstreerd tegen de SGP naast een groep vrouwen in Klederdracht die langs de route staan te wachten.ANP PHIL NIJHUIS
DEN HAAG - Een vrouw demonstreerd tegen de SGP naast een groep vrouwen in Klederdracht die langs de route staan te wachten.ANP PHIL NIJHUIS Een vrouw demonstreert in 2011 tegen de SGP naast een groep vrouwen in klederdracht. Foto ANP / Phil Nijhuis

De SGP gaat de formeel-juridische belemmeringen voor vrouwen op haar kieslijsten opheffen. Wel handhaaft de orthodox-gereformeerde partij haar opvatting dat het regeerambt vrouwen niet past. Dat meldt partijvoorzitter Maarten van Leeuwen vandaag in het Reformatorisch Dagblad.

In het beginselprogramma van de partij blijft staan dat het regeerambt de vrouw niet toekomt. Onder ‘regeerambt’ verstaat de SGP zowel bestuurlijke functies, zoals het ministerschap, als de functie van volksvertegenwoordiger, zoals het Kamerlidmaatschap. Eind december neemt het partijbestuur over de kwestie een definitief standpunt in. Een woordvoerder van de SGP benadrukt in een reactie dat het slechts gaat om een “denkrichting”, meldt Novum.

Het Europees Hof van de Rechten voor de Mens (EHRM) bepaalde in juli al dat de SGP vrouwen moet toelaten op kieslijsten. De Hoge Raad was eerder tot eenzelfde oordeel gekomen. In oktober vroeg voormalig minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies aan de SGP in de eerste helft van volgend jaar mogelijk te maken dat vrouwen op de kieslijst kunnen staan.

Het bestuur van de SGP heeft juristen de consequenties van de uitspraak van het hof laten onderzoeken. Zij concluderen dat het beginselprogramma van de partij, waarin staat dat vrouwen in de visie van de SGP geen politieke ambten mogen vervullen, niet hoeft te worden aangepast. Maar de formeel-juridische belemmeringen in statuten en reglementen moeten wel verdwijnen.

‘Geen juridisch handigheidje’

Van Leeuwen weerspreekt in het Reformatorisch Dagblad dat het mogelijke dubbelbesluit van het hoofdbestuur een juridisch handigheidje is:

“Daar wil ik voor waken. De minister zal daar ook nooit mee akkoord gaan. We doen volledig recht aan de uitspraak van de Hoge Raad als we onze opvatting behouden en als we formeel-juridische belemmeringen om vrouwen op lijsten te plaatsen, weghalen.”

Sinds 2006 mogen vrouwen lid worden van de SGP. Een politieke functie mogen ze echter niet bekleden. Het nieuwe beleid ten aanzien van vrouwen heft de belemmeringen hiertoe op, maar Van Leeuwen wil niet vooruitlopen op de mogelijkheid dat een vrouw zich daadwerkelijk aanmeldt voor een plek op de kieslijst.

Hij zegt in het Reformatorisch Dagblad dat het anno 2012 steeds belangrijker wordt wat “de innerlijke overtuiging van mensen is, en niet hetgeen er allemaal in reglementen staat”.