Pijnlijk eerlijke rapper

hiphopHef: Papierwerk ****

‘Kutleven’ staat er sinds kort in grote tattooletters op de buik van straatrapper Hef Bundy uit Hoogvliet. Zijn rapsuccessen hebben hem niet gebracht waar hij op hoopte; zijn jongens rennen nog steeds rond met pakjes drugs die ze bij hem in de auto laten liggen wanneer ze te veel gedronken hebben. En zijn manager spreekt hem op zijn cd vermanend toe wanneer hij achtduizend euro heeft opgenomen voor zijn verjaardag. Hef’s hiphopheld is The Notorious B.I.G. En ook Hef kan in rake, onomwonden en bij vlagen ronduit lompe zinnen een uitzichtloos universum schetsen.

Hef is een soepele, soms humoristische, pijnlijk eerlijke rapper met een warme, doorrookte stem. Hij trekt de luisteraar zijn leven in op afwisselend pompende en dan weer trage, soms wat terneergeslagen beats. De tragiek is toegenomen sinds debuut Hefvermogen; waarin het straatleven een meer ontspannen bijklank had. ‘Alleen hoofdpijn’, rapt hij in Stoomtrein, ‘laat me gewoon stoned zijn.’ Zelfs wanneer Hef gedetailleerd rapt over een kluisroof in Kluis, of over feesten in Drink van me, blijft het onthecht. Alsof Hef zelf van een afstand hoofdschuddend naar zijn eigen leven staat te kijken.