Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Koerswijziging Bank of England lijkt waarschijnlijk

De markten kunnen drie veranderingen verwachten in de manier waarop de Bank of England (BoE) onder zijn nieuwe gouverneur Mark Carney zal omgaan met het monetaire beleid.

Om te beginnen zal Mark Carney waarschijnlijk helderder communiceren dan de vertrekkende Mervyn King. De Bank of Canada (Carney’s huidige werkgever) werd alom geroemd om zijn aanpak van de financiële crisis. Al in een vroeg stadium verplichtte de bank zich de rente voor langere tijd laag te houden en lichtte zij uitgebreid toe wat dit betekende.

Het doen van uitspraken over toekomstige rentetarieven behoorde niet tot het repertoire van de BoE. King heeft altijd weerzin getoond tegen het uiten van voorspellingen en benadrukt dat het onmogelijk was te zeggen welke kant het op zou gaan met de inflatie en de groei.

Carney en voorzitter Ben Bernanke van de Federal Reserve (het Amerikaanse stelsel van centrale banken) hebben hun ideeën over de vooruitzichten op de langere termijn juist steeds duidelijk uiteengezet, in een poging de langetermijnrente te beïnvloeden.

Dan is er de manier waarop Carney zal omgaan met de uit negen leden bestaande monetaire beleidscommissie, waarvan er vier niet tot de BoE behoren. Zoals de zaken er nu voorstaan, is het goed mogelijk dat de gouverneur bij een stemming het onderspit delft. Zo was King één van de verliezers toen de commissie in juni in een verhouding van vijf tegen vier besloot niet nog méér geld bij te drukken.

Carney zou zich waarschijnlijk ongemakkelijk voelen als hij erachter zou komen tot de minderheid te behoren. In Canada is het immers, net als in de Verenigde Staten, gebruikelijk dat de voorzitter van de centrale bank zijn zin krijgt; in Engeland zijn open discussies en afwijkende meningen veeleer de norm.

Ten slotte zal Carney waarschijnlijk minder snel overgaan tot verruiming van de geldhoeveelheid. De Bank of Canada heeft nooit geld bijgedrukt, omdat dit niet hoefde. Toch heeft Canada de invloed hiervan ondervonden in de vorm van een sterkere Canadese dollar.

Hoewel Carney heeft gezegd dat de Amerikaanse verruiming van de geldhoeveelheid „netto positief heeft uitgepakt voor Canada”, is hij zich er terdege van bewust dat deze maatregel via devaluatie zijn werk doet en tot wisselkoersgeschillen kan leiden met handelspartners.

Over het geheel genomen zal Carney het monetaire beleid vermoedelijk aan striktere discipline onderwerpen. Een lagere rente voor een langere periode, helderder communicatie en een kleinere kans op verdere verruiming van de geldhoeveelheid lijken voor de hand te liggen.

Breakingviews is een dagelijks commentaar vanuit de City in Londen. Vertaling door Menno Grootveld.