Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Een echte man verwekt kanker met een oldtimer

Door Maarten Huygen

Dankzij de onverwoestbare motor houdt een oude Mercedes diesel het langer uit dan een longzieke mens. De oudjes worden massaal besteld in Duitsland en andere landen waar men ervan af wil omdat ze verboden zijn in stadscentra. De fijnstofwolken die uit de uitlaat dwarrelen, verwekken namelijk kanker. Maar Nederland stimuleert de uitstoot fiscaal. Als auto’s ouder zijn dan 25 jaar, is het een hobby en hoef je geen wegenbelasting te betalen. Het Planbureau voor de Leefomgeving schreef in een rapport dat nu 10 procent van de stikstofoxiden en vijf procent van het fijnstof wordt uitgestoten door oude auto’s. De dieselrijders hebben een voorkeur voor de binnenstad waar ze maximale schade veroorzaken.

Er is vooruitgang geboekt in het milieu, maar van luchtvervuiling is ondubbelzinnig aangetoond dat het nog steeds veel slachtoffers maakt. Ongezuiverde dieselgassen werden door de Wereldgezondheidsorganisatie gelijk gesteld aan arsenicum en asbest. Vooral concentratie van dieseldampen is erg. Kinderen langs drukke wegen verliezen longcapaciteit. Volgens het RIVM zijn er wel 1.700 tot 3.000 extra sterfgevallen per jaar door fijnstof.

Een populistische politicus zou dus partij moeten kiezen voor de inmiddels één miljoen longpatiënten. Maar nee, dat is de tijdgeest niet. Toen het nieuwe kabinet bekend maakte om de belastinguitzondering voor een minstens 25 jaar vuile oude auto op te heffen, ging in de Kamer het mededogen naar de zielige man die opcenten zou moeten betalen over zijn autohobby. Larmoyante portretten van supervervuilers in De Telegraaf, woedende radiotalkshows. Twee moties in de Kamer, van Bashir (SP) en Van Vliet (PVV), om het kabinet de plannen te laten herzien. Er moet rekeningrijden komen voor oldtimerbezitters of iets anders, want er zijn er ook die weinig rijden of niet met diesel. Dus dat opschonen wordt nog een hele discussie. Geen woord over longlijders.

Onthullend was de motie van Van Vliet. Die vond het tijdens het Kamerdebat jammer dat ‘het milieu’ in de motie van Bashir „een centrale plek krijgt” dus hij maakte een eigen versie. Milieu is voor mietjes. Echte mannen hebben Mercedessen en staan niet op tegen kanker. Ze verwekken het. Een populist strijdt voor dat recht op fijnstof. Je hoort kiezers klagen over de overheid in de oude garages waar de vervuilers worden opgelapt, de oude Cadillac die in Californië niet door de uitlaatkeuring kwam, het degelijke Duitse landjacht dat stationair wachtend een hele straat in het blauw zet.

Fijnstof hoort bij populisme. De maximum snelheden rond de steden gingen van 80 naar 100 en van 120 naar 130, voor het ‘fijne gevoel’. De longlobby verliest. Tevergeefs stuurt die astmalijders, soms met slangetjes in de neus, naar de Kamer. En nu zijn de GGD-diensten van gemeenten op zichzelf aangewezen om wat grammetjes fijnstof uit de lucht te halen. De benauwdheid is vooral een probleem in drukke straten. Daarom willen gemeentebesturen net als in het buitenland milieuzones creëren, waar antieke vervuilers niet in mogen. Het is nog niet gelukt in Utrecht en in Amsterdam. Geen wonder. Het kost al veel politiek kapitaal om bezitters van rokende oldtimers als ieder ander belasting te laten betalen.