Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Wonen

Blok botst met Kamer over huurheffing

Minister Stef Blok (Wonen, VVD) is niet van plan af te zien van de omstreden verhuurdersheffing voor woningcorporaties. Individuele corporaties die in de problemen komen, moeten maar meer huurwoningen verkopen of fuseren. Dat zei Blok gisteren in de debat met de Tweede Kamer.

Daarmee stond Blok lijnrecht tegenover de voltallige oppositie. Die ziet niets in deze heffing. Raymond Knop (CDA): „Een plan met ondoordachte effecten.” Joram van Klaveren (PVV): „Een nagel aan de doodskist van corporaties.” Kees Verhoeven (D66): „Kansloos. Dat snapt deze minister zelf ook wel.”

En dus heeft Blok een groot probleem. Het kabinet heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer en dus dreigt het plan daar te sneuvelen. De oppositie adviseerde Blok het regeerakkoord aan te passen. Verhoeven: „Na de zorgpremie heeft dit kabinet een nieuw blok aan het been.”

VVD en PvdA willen vanaf 2017 jaarlijks twee miljard euro bij de corporaties ophalen. In ruil daarvoor mogen de huren fors worden verhoogd, met een maximum van 4,5 procent van de woz-waarde van een woning. Maar in sommige gebieden, bijvoorbeeld de krimpregio’s, wordt de maximumhuur nu al gevraagd. Daar kunnen de huren dus niet omhoog. Daarnaast zal de woz-waarde van veel huizen alleen maar verder dalen door de crisis op de woningmarkt. Ook dat betekent dat huren minder makkelijk omhoog kunnen.

In verschillende rapporten werd de afgelopen weken gewaarschuwd dat corporaties failliet zullen gaan en geen geld meer hebben om te investeren. Vele corporaties kondigden al aan voorlopig te stoppen met bouwprojecten. Gisteren stelde het Economisch Instituut voor de Bouw dat het aantal arbeidsplaatsen in de bouw de komende twee jaar met ruim 20.000 daalt, onder meer door de heffing.

Maar het kabinet verwijst consequent naar berekeningen van het Centraal Planbureau. Het CPB stelt dat zo’n ‘verhuurdersheffing’ goed mogelijk is. Blok noemde de rampscenario’s gisteren „sterk overdreven”. Inmiddels zitten CPB en de opstellers van de andere rapporten om tafel om de verschillen te analyseren. Blok wil de Kamer binnen twee weken het resultaat daarvan sturen.

Maar de minister ontkomt er niet aan zijn plan aan te passen. Gisteren liet hij doorschemeren dat dat kan. Zo opperde hij dat in verschillende gebieden verschillende percentages van de woz-waarde kunnen worden gebruikt. Ook kan er onderscheid gemaakt worden tussen sterke en zwakke corporaties. Maar Blok zei ook dat de heffing niet wordt verlaagd: „Die twee miljard is dringend nodig. Die moet er wél komen.”