Kortkolom economie

55-plusser langer dan een jaar werkloos

Rotterdam. Zeven op de tien 55-plussers die werkloos zijn geraakt hebben binnen een jaar nog steeds geen nieuwe baan gevonden. Dat is ongeveer twee keer zo hoog als de groep met een werkloosheidsuitkering die jonger is dan 55 jaar. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV vandaag. Van de 30 procent die wel een baan vond, was in ruim de helft sprake van een duurzame baan waar minstens een jaar aaneengesloten werd gewerkt. Het aantal lopende WW-uitkeringen aan 55-plussers is door de economische crisis toegenomen van 68 duizend vorig jaar oktober tot 81 duizend vorige maand. (Novum)

Veel gemeenten zonder rekenkamer

Rotterdam. Een op de tien gemeenten heeft geen rekenkamer om de doelmatigheid van bestedingen te toetsen. Hiermee overtreden zij de wet. Dat zegt bestuurslid van de koepelvereniging van rekenkamers NVVR Gerrit de Jong vandaag in Het Financieele Dagblad. Gemeenten zijn sinds 2006 wettelijk verplicht een rekenkamer te hebben. Een aantal gemeenten heeft hier nooit aan voldaan, maar de laatste jaren neemt het aantal slapende rekenkamers toe door bezuinigingen. „Steeds meer gemeenten zetten het budget voor de rekenkamer op nul en wijzen een paar gemeenteraadsleden aan die die taak er maar bij moeten gaan doen”, constateert De Jong. (Novum)

Portugal akkoord met belastingverhoging

Rotterdam. Het Portugese parlement is gisteren akkoord gegaan met een belastingverhoging die veel Portugezen volgend jaar een maandsalaris kost. Tegen de maatregel is veel protest. Gevreesd wordt dat de recessie in het land erdoor verergerd wordt. De centrum-rechtse coalitie gebruikte haar meerderheid in het parlement om de begroting voor volgend jaar, waar de verhoging onderdeel vanuit maakt, erdoorheen te krijgen. Alle oppositiepartijen stemden tegen. De inkomstenbelasting gaat hiermee volgend jaar met 30 procent omhoog. Tegelijkertijd snijdt het land voor 2,7 miljard euro in de uitgaven. Doel is om het tekort onder de 4,5 procent te krijgen. De regering van premier Coelho zegt gedwongen te zijn tot de maatregel omdat het land anders geen hulp meer krijgt. (Novum, AP)

Meer mensen in schuldsanering

Rotterdam. Het aantal mensen dat een beroep doet op schuldsanering blijft toenemen. Vorig jaar kwamen iets meer dan 21.000 aanvragen binnen. Een jaar eerder waren dat er nog 16.643. Dat blijkt uit cijfers die staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De toename van ruim 30 procent is voor een groot gedeelte toe te schrijven aan de economische crisis. Net als in voorgaande jaren is inkomensterugval de belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van schulden. Ook overbesteding en compensatiegedrag worden door het ministerie genoemd. Schuldsanering is bedoeld voor mensen met grote schulden. Als zij het schuldsaneringstraject ingaan, helpt de overheid bij het wegwerken van die schulden. (Novum)