Drie wielerpartijen eens over dopingbestrijding

De KNWU is blij met het akkoord met de ploegen en de Dopingautoriteit. „We hebben grote stappen gemaakt.”

Ze zijn eruit. De drie grootste Nederlandse wielerploegen hebben gisteren met de Nederlandse wielerbond KNWU en de Dopingautoriteit een akkoord bereikt over hoe ze moeten omgaan met renners en werknemers die in het verleden bij doping betrokken zijn geweest. Met een gemeenschappelijke gedragscode willen ploegen en bond voortaan één lijn trekken.

De partijen zijn het erover eens dat de waarheid over dopinggebruik in het verleden door een onderzoek op tafel moet komen. Aanvankelijk was er de hoop dat de internationale wielerunie UCI het voortouw zou nemen, maar deze organisatie neemt vooralsnog geen initiatieven. Daarom hebben de Nederlandse ploegen (ex-Rabobank, Vacansoleil en Argos) en de wielerunie zelf het initiatief genomen. Zoals Richard Plugge, perschef van de voormalige Rabobankploeg recentelijk zei: „Als de UCI het niet doet, dan doen we het zelf wel.”

Er zijn drie sporen waarlangs het Nederlandse antidopingproject in het wielrennen nu loopt. De eerste is een onderzoekscommissie die is ingesteld door de KNWU. Deze zal zich vooral richten op het systeem en de cultuur achter dopinggebruik.

Daarnaast willen de ploegen een uniform document voorleggen aan renners en ploegleiders waarin zij moeten verklaren of ze met doping te maken hebben gehad. Het derde spoor is de tuchtrechtelijke straf die dopingzondaars kunnen krijgen van de Dopingautoriteit. Maar die sporen zijn niet los te zien van elkaar. Marcel Wintels, voorzitter van de KNWU: „Je kunt niet aan de slag als je het er met elkaar niet over eens bent hoe je al die verschillende lijnen wilt volgen.”

Het grootste struikelblok was tot dusver de juridische afhandeling van dopingzaken. Betrokken partijen kunnen de waarheid wel in de openbaarheid willen, maar wat te doen als duidelijk wordt dat een werknemer van een van de ploegen doping heeft gebruikt of verstrekt? Moet deze renner worden ontslagen, zoals de Britse Sky-ploeg doet? Moet zo’n zaak worden opgelost volgens het tuchtrechtelijke systeem van de wereldantidopingcode, wat directeur van de Dopingautoriteit Herman Ram tot vorige week nog bepleitte?

Tot voor kort hadden de ploegen een andere visie dan de Dopingautoriteit, maar volgens Wintels is er nu sprake van een gezamenlijke lijn. „Ik heb aan het begin van de vergadering van gisteren gezegd: ‘we gaan niet weg voordat we eruit zijn’. Dat het gelukt is zegt veel over de urgentie die alle partijen voelen.”

De afspraken komen een heel eind in de richting van wat de ploegen voor ogen hadden – een gedifferentieerd strafsysteem dat speciaal voor dit project in het leven wordt geroepen – maar dat wilde Wintels nog niet bevestigen. „We moeten het eerst allemaal toetsen op juridische haalbaarheid – zowel nationaal als internationaal. Er moeten zaken arbeidsrechtelijk worden gecheckt, er moeten tuchtrechtelijke afspraken worden gemaakt. We willen eerst weten of het allemaal kan. We hebben grote stappen gemaakt in de richting van oplossing van de crisis.”