Den Haag wil 80 mln steken in bouw Vestia

De gemeente Den Haag wil 80 miljoen euro uittrekken om bouw- en renovatieprojecten van de noodlijdende woningcorporatie Vestia over te nemen. Zo kunnen in Den Haag Zuidwest de komende tien jaar maximaal duizend verouderde huurwoningen worden gesloopt en herbouwd en 250 woningen grondig worden gerenoveerd.

Dat staat in een principeakkoord dat de Haagse PvdA-wethouder Marnix Norder (stadsontwikkeling en volkshuisvesting) en interim-bestuurder Jacques Thielen van Vestia gisteren hebben getekend. De Haagse gemeenteraad en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), dat borg staat voor leningen van corporaties, moeten nog instemmen met de overeenkomst.

Vestia heeft een schuld van 1,3 miljard euro door grootschalige speculatie met derivaten (renteverzekeringen). De voormalige kasbeheerder en een tussenpersoon worden verdacht van miljoenenfraude.

Met de oprichting van een zogenoemde Wijk OntwikkelingsMaatschappij (WOM) willen de gemeenten en Den Haag de herstructurering van Den Haag Zuidwest – zo groot als Gouda – op peil houden.

Verder hebben de gemeente en Vestia afspraken gemaakt over de in totaal 34 projecten van de corporatie in Den Haag. Twee van de 34 bouwprojecten, een zogenoemd Medialab voor jongeren en een havo/vwo-school, gaan niet door. Voor de overige projecten wordt gezocht naar investeerders zoals andere corporaties en private partijen. Ook worden er kavels vrijgegeven voor woningbouw door particulieren.

Als er meer projecten gestaakt moeten worden, zullen de gemeente en Vestia „juridische schermutselingen” achterwege laten, zo zijn beide partijen overeengekomen.

Verder moet Vestia zich tot 2022 blijven inspannen voor de leefbaarheid en veiligheid van de wijken. Ook blijft Vestia in deze periode verantwoordelijk voor het verzorgen van passende huisvesting.