Correcties en aanvullingen

Titia Ketelaar

Bij het artikel Luchthavens in Londen slibben dicht (27 november, pagina 24 en 25) ontbreekt de naam van de auteur. Het is geschreven door onze correspondent Titia Ketelaar.