Brandbrief van gemeenten over langdurige zorg

De grote gemeenten maken zich zorgen over de bezuinigingen van het kabinet op langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning.

Den Haag. In een brandbrief aan de Tweede Kamer roepen de G4 en G32 de Kamer op tot andere keuzes op het gebied van langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning. Bij het debat over de begroting, volgende maand, moet de Kamer ‘oog hebben voor het geheel van de zorg’. De gemeenten denken dat het beroep op de zwaardere en duurdere zorg door de bezuinigingen toeneemt. De maatregelen in het regeerakkoord schieten daarmee hun doel voorbij en dreigen tot een onwerkbare situatie te leiden, schrijven ze.

De bezuinigingen staan volgens de gemeenten verder haaks op de wens van het kabinet dat mensen langer thuis wonen. „Juist de hulp die daarvoor nodig is, wordt wegbezuinigd.”

Naast de zorgen over de bezuinigingen op de huishoudelijke hulp, zijn de steden ook bezorgd over de voorgenomen bezuinigingen op de persoonlijke verzorging en de dagbesteding. Die voorzieningen vallen nu nog onder de AWBZ, maar gaan in de toekomst naar de gemeenten. „Doordat veel mensen naast huishoudelijke hulp ook hulp krijgen bij bijvoorbeeld het douchen en naar dagbestedingsactiviteiten gaan, kunnen zij driedubbel de dupe worden van de kabinetsplannen.” Toch zijn er ook positieve geluiden van de gemeenten: „We zijn positief over de omslag die het kabinet wil maken naar meer maatwerk, meer zorg in de buurt en meer samenwerking tussen aanbieders.” NRC