Blok zegt onderzoek toe naar gevolgen verhuurdersheffing

Volgens de oppositie komen woningcorporaties straks flink in de problemen door de verhuurdersheffing. Foto ANP / Koen Suyk
Volgens de oppositie komen woningcorporaties straks flink in de problemen door de verhuurdersheffing. Foto ANP / Koen Suyk Volgens de oppositie komen woningcorporaties straks flink in de problemen door de verhuurdersheffing. Foto ANP / Koen Suyk

Minister voor Wonen, Stef Blok, komt uiterlijk half december met een vergelijking tussen de verschillende onderzoeken naar de gevolgen van de verhuurderheffing voor woningcorporaties. Dat heeft hij vanmiddag toegezegd tijdens een debat in de Tweede Kamer.

De afgelopen weken betoogden verschillende organisaties dat de invoering van de verhuurdersheffing voor woningcorporaties dramatische gevolgen heeft. Volgens het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) komen 110 van de 388 woningcorporaties in de financiële problemen door de heffing.

Vandaag publiceerde het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) dat onder andere de heffing leidt tot een verlies van twintigduizend banen in de bouw.

Het CPB concludeerde eerder dat de verhuurderheffing haalbaar is, en gaat daarom nu de verschillende onderzoeken naast elkaar leggen. Op basis van die analyse bekijkt Blok hoe de plannen verder worden uitgewerkt. De minister denkt bijvoorbeeld aan het variëren van de verhuurderheffing. Corporaties in steden zouden dan meer moeten afdragen dan corporaties op het platteland.

Volgens CPB biedt huurdersverhoging voldoende soelaas

Tegenover de verhuurderheffing staat dat corporaties de huur mogen verhogen. Volgens het CPB biedt dat corporaties voldoende compensatie, maar de overige onderzoeken trekken dat in twijfel. De maximale huur wordt afhankelijk van de woz-waarde, en die daalt als gevolg van de crisis.

Blok benadrukte dat het niet de bedoeling is van het kabinet dat tientallen corporaties op de fles gaan. Wel is het mogelijk dat een deel van de corporaties meer woningen moeten verkopen en met hulp van andere corporaties moeten saneren.

Blok: afschaffing heffing geen optie

De oppositie had tijdens het debat gevraagd om een herziening van de kabinetsplannen voor de huurmarkt. Verschillende partijen trokken een parallel met het afgeschafte plan voor de inkomensafhankelijke zorgpremie, wat ook onder grote tijdsdruk tot stand kwam.

Hoewel de minister de druk op de economie erkende, is het afschaffen van de heffing die de schatkist jaarlijks twee miljard euro moet opleveren, geen optie, zo maakte Blok meteen duidelijk.

“Er zijn niet heel veel manieren om twee miljard uit de sociale verhuur te halen. Als dat zo was, waren we er wel eerder op gekomen met z’n allen.”

Blok zei wel met de betrokken partijen te gaan overleggen en komt in het voorjaar met een voorstel.

    • Anouk Eigenraam