Eerste en Tweede Kamer worden niet kleiner

De Eerste Kamer zou volgens het voorstel terug moeten naar vijftig leden, de Tweede Kamer naar honderd leden. Dat gaat nu niet door. Foto NRC / Roel Rozenburg
De Eerste Kamer zou volgens het voorstel terug moeten naar vijftig leden, de Tweede Kamer naar honderd leden. Dat gaat nu niet door. Foto NRC / Roel Rozenburg De Eerste Kamer zou volgens het voorstel terug moeten naar vijftig leden, de Tweede Kamer naar honderd leden. Dat gaat nu niet door. Foto NRC / Roel Rozenburg

De Eerste en de Tweede Kamer worden niet verkleind. Het kabinet heeft het wetsvoorstel om het aantal zetels in beide Kamers te halveren ingetrokken, meldt Novum. De Raad van State oordeelde van de zomer al negatief over het voorstel.

Ook een aantal andere wetsvoorstellen van het vorige kabinet worden ingetrokken, liet premier Mark Rutte de Kamer vanmiddag weten. Deels is dat omdat sommige voorstellen waarschijnlijk niet kunnen rekenen op een meerderheid in de Eerste Kamer, zoals de fel bekritiseerde verhoging van de griffierechten, die nu definitief van de baan is. Deels ook om capaciteit vrij te maken voor de behandeling van andere wetsvoorstellen die over de bezuinigingen gaan.

Vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) zei vrijdag al dat het kabinet haast wil maken met de bezuinigingsplannen. Alle bezuinigingen die vijftig miljoen euro of meer opleveren moeten al in het eerste jaar worden voorgelegd aan de Tweede Kamer. Om daar capaciteit voor vrij te maken worden andere wetsvoorstellen dus ingetrokken. Deze voorstellen waren nog niet behandeld door de Tweede Kamer.

Er komen verder ook geen minimumstraffen voor recidive bij zware misdrijven, de afdrachtregeling van de SP blijft ongemoeid en ook de Veteranenwet, waardoor dertigduizend extra militairen als veteraan worden aangemerkt, wordt ingetrokken.

    • Anouk Eigenraam