Correcties en aanvullingen

Evert Jan Brill

In de lezersbrief Prestatie van Reiter was groter dan die van Brill (23 november, pagina 18) staat dat het John Reiter meer ging om het drukken van veel verschillende schriftsystemen dan om het presenteren van veel vertalingen. Dit is niet juist. In plaats van John Reiter had hier moeten staan: Evert Jan Brill.

Dorothy Driver

In het artikel De zelfwalging van een literaire reus (23 november, Boeken, pagina 1 en 2) wordt de partner van schrijver J.M. Coetzee aangeduid als Dorothy Parker. Ze heet Dorothy Driver.