Boeren Colombia krijgen stem in vredesronde

De Colombiaanse regering stemt toe in een conferentie over de ontwikkeling van het platteland en laat daarmee goede wil zien om tot een akkoord met de FARC te komen.

Havana. Als onderdeel van de vredesbesprekingen tussen de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC) en de regering van president Juan Manuel Santos komt er een conferentie over ontwikkeling van het platteland. De conferentie in december komt tegemoet aan de wens van de FARC voor een breed debat over de ongelijke landverdeling en rurale armoede in Colombia. Met deze concessie laat de Colombiaanse regering goede wil zien om tot een vredesakkoord met de FARC te komen.

De problemen op het platteland zijn het eerste agendapunt van de vredesbesprekingen die vorige week begonnen in de Cubaanse hoofdstad Havana. De FARC wil een einde aan het grootgrondbezit.

De uitkomsten van de driedaagse conferentie, die in Bogotá zal plaatshebben, worden meegenomen in de vredesonderhandelingen, die een jaar kunnen duren. De Verenigde Naties zullen bemiddelen in het debat tussen maatschappelijke groepen. Waarschijnlijk praten ook vertegenwoordigers van arme boeren en van inheemse volken mee.

De FARC bevestigde zondag het eenzijdige staakt-het-vuren in de eerste fase van de vredesgesprekken. Dat er vorige week toch twee elektriciteitstorens werden opgeblazen door een FARC-eenheid, kwam doordat ze het nieuws nog niet hadden gehoord, aldus de rebellen. AP