Slechte buurten niet beter

Het gaat niet goed met achterstandswijken. Hun ‘sociale status’ is tussen 1998 en 2010 achtergebleven bij het gemiddelde van alle 3.400 wijken in Nederland, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. „Het niveau blijft laag. De aandachtswijken hebben onvoldoende aantrekkingskracht”, aldus onderzoeker Vic Veldheer. Bewoners van deze wijken hebben een lagere opleiding, minder inkomen en minder vaak werk.

Hoog is daarentegen de status van ‘late nieuwbouwwijken’, zoals buurten in groeikernen en bloemkoolwijken met woonerven. Vooral de „veel gesmade” Vinexwijken trekken veel hoge inkomens aan. Ook wijken met vooroorlogse huizen doen het goed.