Samen doen in EU spaart juist veel geld

Laten we eerlijk zijn. De EU-begroting van 140 miljard euro is slechts een fractie van de in totaal 6.300 miljard euro van alle begrotingen van de EU-lidstaten samen.

Er lijkt ten minste enige consensus te bestaan over nieuwe, eigen middelen van de EU – voornamelijk uit btw-opbrengsten en, voor de deelnemende landen, een percentage van de belasting op financiële transacties. In de toekomst moeten deze nieuwe inkomsten de nationale bijdragen, gebaseerd op een percentage van het BNI, verminderen en EU burgers meer directe deelname aan EU-aangelegenheden geven.

De grootste verspilling van EU-geld wordt veroorzaakt door de verdubbeling van nationale uitgaven aan defensie, diplomatieke vertegenwoordigingen over de hele wereld of innovatie en ontwikkeling. Een combinatie op EU-niveau van zulke uitgaven betekent besparingen op nationaal niveau. De heer Cameron en anderen moeten hun oogkleppen afzetten en zich ervan bewust worden dat de echte voordelen van de Europese Unie liggen in het poolen van beschikbare middelen.

Guy Verhofstadt (België, Open VLD) is voorzitter van de liberale fractie in het Europees Parlement.