Plan aangepast: winst maken op dossier patiënt niet langer mogelijk

Een vrouwelijke arts met een stapel patientendossiers. Tweede-Kamerleden zijn geschrokken van de manier waarop het elektronisch patiëntendossier alsnog gelanceerd wordt. Foto Hollandse Hoogte / Marc de Haan

Huisartsen en apothekers kunnen geen winst meer maken door patiënten te werven die hun medische gegevens willen delen. De plannen die hiervoor bestonden, zijn aangepast. Dat zegt Edwin Velzel, bestuurder bij VZVZ, een vereniging die verantwoordelijk is voor het Elektronisch Patiëntendossier (EPD), vanmiddag in NRC Handelsblad.

De reactie van Velzel volgt op de publicatie dit weekend in NRC waaruit bleek dat zorgverzekeraars huisartsen en apothekers extra belonen als zij veel patiënten aanmelden voor het EPD. Via het EPD kunnen medici gegevens over patiënten delen. Na de publicatie hierover ontstond rumoer. Op Twitter vroegen veel bezorgde patiënten zich af of hun huisarts hen nu wel met goede bedoelingen zou voorlichten over het EPD. Tegelijk reageerden met name huisartsen verbaasd: zij meenden niet te kunnen verdienen aan hun patiënten, maar enkel een onkostenvergoeding te zullen ontvangen.

De bonussen zijn nu gematigd, maar de financiële vergoeding blijft in stand. Velzel:

“Zorgverzekeraars betalen voor aangemelde patiënten, omdat zij alleen geld willen overmaken voor het systeem als het daadwerkelijk gebruikt gaat worden. We betalen ze een aantal dubbeltjes per patiënt die ‘ja’ zegt. Mocht een huisarts onevenredig veel ‘nee-zeggers’ in zijn praktijk hebben – en dus inkomsten mislopen – dan kan hij aan de bel trekken bij ons. Voor de duidelijkheid: 98 procent van de patiënten blijkt ja te zeggen tegen het delen van zijn medische gegevens.”

Kamer geschrokken van financiële prikkels in systeem

Tweede Kamerleden reageerden dit weekend geschrokken van de financiële prikkels en dwang om mee te doen aan het systeem. Kamerlid Renske Leijten van de SP heeft een debat aangevraagd met minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD). Zij kwalificeert de betalingsconstructie als “waanzinnig”. Haar collega Lea Bouwmeester van de PvdA noemt de plannen onwenselijk. Leijten benadrukt dat er wel degelijk voordelen aan het EPD zitten, maar dat zo’n systeem niet koste wat kost moet worden ingevoerd.

Velzel zegt dat er meer aanpassingen zijn gedaan. De VZVZ wil ook zorgen dat een huisarts in bijvoorbeeld Leusden niet langer overal in Nederland gegevens kan gaan opvragen. Dit kan door “regionale schotten” in te bouwen. Na overleg met patiëntenorganisatie NPCF heeft de VZVZ besloten volgend jaar een extra mogelijkheid aan het EPD toe te voegen: patiënten kunnen via sms of mail een melding krijgen als een huisarts of apotheker hun medische gegevens raadpleegt. Velzel: “Dat is om het systeem dichter bij de burger te brengen.”

    • Huib Modderkolk en Jeroen Wester