Mies Bouwman 50 jaar later terug in Het Dorp waarvoor ze 20 miljoen gulden inzamelde